O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

Konferencja pt.: "Wiosna 2017 w akwakulturze"

W dniach 9-10.02.2017r. w Rytwianach odbędzie się cykliczna ogólnopolska konferencja pt.: "Wiosna 2017 w akwakulturze", której organizatorami są: LGR „Świętokrzyski Karp”, Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” oraz Polski Karp Organizacja Producentów.

Znajdź nas na FACEBOOKU!

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.

Walne Zebranie Członków RLGD

W dniu 28 grudnia 2016 r. w "Willi Stanisław" w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Szkolenie w Zegrzu Południowym pt.: „Rybackie Lokalne Grupy Działania 2014-2020 - przygotowanie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”

W dniach 15-16 grudnia 2016 r. w Zegrzu Południowym odbyło się szkolenie pt.: „Rybackie Lokalne Grupy Działania 2014-2020 - przygotowanie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”, organizowane przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Życzenia

RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" a Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

Szanowni Państwo

 

Poniżej w pliku pdf zamieszczamy prezentację, która nie tylko  przybliży Państwu charakterystykę naszego Stowarzyszenia, ale również pozwoli zapoznać się z zasadami aplikowania  o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

 

 Prezentacja

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Kierownika Biura

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Biura wybrana została Pani Agnieszka Berlińska. Kandydatka spełniała warunki formalne oraz wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. 

Spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Dobiegniewie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. W  wydarzeniu wzięli udział włodarze gmin oraz przedstawiciele Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 r. (tj. środa)  o godzinie 15.45 w „Willi Stanisław” w miejscowości Chrapów.

 

Proponowany porządek obrad:                                                                               

1. Otwarcie Walnego  Zebrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór prezydium.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Przedstawienie porządku obrad.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór Komisji uchwał i wniosków

8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 05.10.2016 r.

9. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wynikłych z konieczności skorygowania kwoty wsparcia finansowego w ramach LSR

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

11. Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.

12. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

 

W przypadku braku w wyznaczonym terminie ponad połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych stowarzyszenia Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godzinie 16.00. Podjęte  w trakcie drugiego Zebrania uchwały są prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Materiały dotyczące Walnego Zebrania – projekty uchwał wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej  Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” www.pojezierzedobiegniewskie.org

                                                                                 

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w LSR

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 6 grudnia 2016 r.  w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.