O nas
LGR
Baza wiedzy

Aktualności

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW!

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, wzwiązku z naborami wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"  na lata 2014-2020w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na realizację celów:

 

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa
i akwakultury;

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;

3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na  rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską;

 

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW!

 

Szkolenie 17 marca 2017r. Chrapów

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Pojezierze Dobiegniewskie” serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji  Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD, które odbędzie się dnia 17 marca 2017 roku (tj. piątek), o godzinie 9oo, w Willi Stanisław w miejscowości Chrapów.

Strefa beneficjenta - dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie w zakładce BAZA WIEDZY → podzakładka STREFA BENEFICJENTA, znajduje się do pobrania wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami.

Likwidacja rekompensat - decyzja MGMiŻŚ

Informacja przekazana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na konferencji w Rytwianach, w sprawie likwidacji rekompensat wodno-środowiskowych:

 

http://lgropolszczyzna.pl/sprawy-rybackie/sprawy-rybackie-aktualnosci/595-likwidacja-rekompensat-decyzja-mgmizs

"Opolskie kwitnące. Wędkarstwo"

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  przy współpracy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” oraz  Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej wydał publikację pt. "Opolskie kwitnące. Wędkarstwo" dotyczącą  turystyki wędkarskiej na Opolszczyźnie. 

 

 

Publikacja w wersji elektronicznej do pobrania pod adresem:

 

http://visitopolskie.pl/store/uploads/pliki%20do%20pobrania/Opolskie%20kwitnace.%20W%C4%99dkarstwo.pdf

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż w dniu 14 lutego 2017 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.

Formularz wniosku o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pojawił się, zaakceptowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, formularz wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją do stosowania.

 

Poniżej link do strony:

https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4

3 mln euro dla „Pojezierza Dobiegniewskiego”

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania "Koszty bieżące i aktywizacja" na rok 2016 i 2017 w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 

Poniżej link do artykułu:

http://www.zachod.pl/radio-zachod/3-mln-euro-dla-pojezierza-dobiegniewskiego/

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo

 

Informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2017 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.

Składka członkowska

Szanowni Państwo

 

Przypominamy o uiszczeniu składki członkowskiej za rok 2017. Wysokość składki członkowskiej wynosi: dla osób fizycznych – 32,00 zł/rok, dla pozostałych podmiotów – 140 zł/rok. Składkę członkowską należy przekazać do dnia 31 marca 2017 r. na konto Stowarzyszenia:

 

 LWBS z siedzibą w Drezdenku, Oddział Stare Kurowo, 
numer 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050
 

 

 

 

 
Archiwum Aktualności
Warto zobaczyć
Połowisz u nas
Nasze jeziora